Een
vitale &
gezonde
stijl
van
leven

Center Court Kerkrade; een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het voormalige Atriumterrein.

Op het 40.000 vierkante meter grote terrein (ruim zes voetbalvelden) is een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) gepland. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een vitale en gezonde leefstijl door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging.

Het concept wordt nu verder ontwikkeld en onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit de gemeenteraad medio 2018 of Center Court Kerkrade er definitief komt. Bij groen licht kan later dat jaar worden gestart met de uitvoering van de plannen. Samen met het Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum vormt Center Court Kerkrade het nieuwe stadshart van de gemeente; een prachtige plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Het Plan

De initiatiefnemers willen met Center Court Kerkrade een belangrijke bijdrage leveren aan een vitalere en gezondere leefstijl van de inwoners van Kerkrade. Door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging kunnen bewoners van de gemeente leefstijlproblemen op alle fronten tegelijk aanpakken.

Het planbureau, dat zich op het terrein vestigt, onderzoekt hoe negatieve fysieke trends, zoals obesitas en diabetes, om te buigen. Scholen en sportverenigingen zijn onderdeel van het onderzoek en kijken zo bijvoorbeeld naar hoe het bewegingsaanbod op scholen te verbeteren.

19 april 2017
Gemeenteraad besluit Center Court Kerkrade verder te ontwikkelen en onderzoeken.
Medio 2018
Gemeenteraad neemt besluit over realisatie Center Court Kerkrade.
tijdsbalk

Sport en vitaliteit

Ook sportverenigingen krijgen een belangrijke plek op de nieuwe bewegingsboulevard. Zo maken de huidige verenigingen van zwembad D’r Pool straks gebruik van het nieuw te realiseren bad van de bewegingsboulevard. Veel binnensportverenigingen maken gebruik van de sporthal en andere sportfaciliteiten. Kerkraadse sportverenigingen krijgen daarnaast professionele ondersteuning van het planbureau bij bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten en projecten die sport en beweging stimuleren en ook bij het werven van (bestuurs-)leden, vrijwilligers en administratieve ondersteuning. Bovendien staan de vergader- en kantoorfaciliteiten van het toekomstige planbureau voor hun ter beschikking.

Zorg

In de plannen voor Center Court Kerkrade zal Zuyderland poliklinische ingrepen verrichten, zoals nu ook het geval is. Een medisch centrum huisvest daarnaast onder andere huisartsen, een zorgverblijf voor tijdelijke opname, nieuwe praktijkruimten voor o.a. fysiotherapeuten en een apotheek.

Feiten en CIjfers
over
center
court

 • 40.000 vierkante meter
 • 40 zorgwoningen
 • 80 studentenwoningen
 • Zwembad en sauna
 • Buitencourt
 • Professionele sporthal
 • Test- en revalidatiecentrum
 • Kenniscentrum
 • ‘Living lab’ voor studenten en wetenschappers
 • Planbureau verbindt en ondersteunt
 • Behoud ziekenhuisfunctie, huisartsenpost en apotheek
 • Behoud Heigracht (tijdelijk zorgverblijf)
 • Tal van voorzieningen gericht op een vitale en gezonde leefstijl
 • Samenwerking professionals in sport, zorg, vrije tijd, onderwijs en wetenschap
 • Nieuwe praktijkruimten voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten

De
omgeving

Center Court Kerkrade; een groene openbare ruimte. De nieuwbouw loopt, naar een ontwerp van landschapsbureau KettingHuls, dankzij het hoogteverschil naadloos over in het landschap. Uitdunning van de begroeiing op de spoordijk geeft een adembenemend uitzicht op het omliggende landschap. Zelfs vanuit het centrum en de begraafplaats zijn dan weer de Anstelvallei, de Wilhelminaberg en het land erachter te zien.
De verzonken nieuwbouw komt te liggen op de punt van het voormalige Atriumterrein en markeert het begin van Center Court Kerkrade en de ingang naar het centrum. De daken zijn begroeid en via trappen en hellingbanen voor publiek toegankelijk. Aan de rand van het dak aan de zijde van de Caspar Sprokelstraat geeft de Belvedère een prachtig uitzicht over de spoordijk op de Anstelvallei. Op de daken liggen ook vijvers die water zuiveren en een renparcours met obstakels. Aan de andere kant van Center Court Kerkrade vormt het Balkon de verbinding van het Martin Buberplein met het Kerkplein.

IBA Parkstad

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, een fenomeen dat ruim honderd jaar geleden in Duitsland is ontstaan om steden of gebieden met een verzwakte economie of industrie een impuls te geven. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Minstens zo belangrijk is de omslag in denken en werken door de mensen in het gebied en de waardering voor het gebied. Projecten van IBA Parkstad vragen inzet van iedereen: van wijkbewoner tot overheid tot het bedrijfsleven. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om veranderingen door te voeren. Samen werken aan hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. IBA Parkstad ziet heel duidelijk het grote belang van de ontwikkeling van Center Court Kerkrade; mooi gelegen aan het centrum bij de kerk op een heuvel en met zicht op de omgeving en de verbinding met de Anstelvallei.